English  Български Пълно възстановяване - All-On-4 Зъбни импланти - цени

PRF - плазма, богата на фибрин, костна аугментация и регенерация

Platelet Rich Fibrin (PRF) - пародонтология и пластика с плазма, богата на фибрин, i-PRF & S-PRF

Platelet Rich Fibrin (PRF) е процедура, при която се използва собствената кръв на пациента, за да се подпомогне бързото заздравяване и възстановяване след травми, операции или други процедури. Намира приложение в различни области на медицината, като стоматологията, ортопедията и козметичната хирургия. Platelet Rich Fibrin (PRF) играе важна роля в областта на стоматологията, особено при костната аугментация.


i-PRF инжекционен фибрин, богат на тромбоцити

Костната аугментация се извършва, когато има нужда от увеличаване на костния обем или плътност в областта на горната и/или долната челюсти. Тази процедура често предхожда поставянето на зъбни импланти, като може да се използва при корекция на костни дефекти, възникнали поради екстракция на зъби, травми, оголвания на зъби, импланти или други фактори. Процедурата обикновено включва следните стъпки:

  1. Взимане на кръв: Лекарят взима около 10-20 мл кръв от пациента (обикновено от вена на ръката).

  2. Центрофугиране: Изтеглената кръв се центрофугира. Това води до разделяне на различните й компоненти в зависимост от техните тегловни коефициенти. В резултат на това се получава слой, богат на тромбоцити и фибрин, наречен Platelet Rich Fibrin (PRF).

  3. Приложение: PRF се поставя в костта и така се извършва аугментацията (увеличаване на обема). Това може да стане чрез смесване на PRF с допълнителна костна субстанция (известна още като sticky bone/лепкава кост). Този материал съдържа растежни фактори, които подпомагат регенерацията на тъканите, намаляват възпалението и стимулират процесите на заздравяване.


  4. Костна присадка, известна още като sticky bone/лепкава кост (stable fibrin bone graft), получена при смесване на i-PRF с гранули костен материал, малко преди нейното поставяне.
  5. Стимулиране на заздравяването: Тромбоцитите и растежните фактори в PRF подпомагат клетките, отговорни за заздравяването на костта. Те стимулират клетъчната миграция, делене и диференциация. Това ускорява процеса на заздравяване и подпомага интеграцията на добавената кост.

  6. Намаляване на възпалението: PRF може също така спомага за намаляването на възпалението и ускорява по-бързото заздравяване след процедурата на костна аугментация. Поради своите антимикробни свойства, тромбоцитите в PRF намаляват риска от инфекции след операции в устната кухина.

  7. Натурален и безопасен метод: Тъй като PRF е биологичен продукт, произведен от собствената кръв, това го прави безопасен и ниско рисков метод. Няма риск от алергични реакции или отхвърляне, тъй като материалът е биологичен и е съвместим с организма.

  8. Наблюдение и грижи: Лекарят следи за резултатите от процедурата и предоставя необходимите указания за последваща грижа.

Използването на PRF при костна аугментация в стоматологията, предоставя допълнителни ползи, включително по-бързо заздравяване, по-малко възпаление и подобрени резултати при имплантологичните процедури. Важно е да се консултирате със своя стоматолог, за да определите заедно най-подходящия терапевтичен подход във Вашия конкретен случай.

Поискай оферта за лечение!

Зъбни импланти - пакет пълно възстановяване Избери пакет за пълно възстановяване със зъбни импланти в рамките 5 работни дни. Опитен екип и зъботехници, венозна седация от анестезиолог, цени, още...

Зъбни импланти цени в дентална клиника Смайл Дентал Сървисес София 2002 ©